Skip to main content

Konkurencingų kultūros produktų diegimas įmonėje „Urbiko filmai“

MB „Urbiko filmai“ nuo 2022 m. liepos mėnesio įgyvendina projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. Siekiant vykdyti pelningą veiklą COVID-19 paveiktoje rinkoje, projektas padės didinti teikiamų paslaugų patrauklumą, paklausą, bei įmonės produktyvumą.

Šiuo projektu siekiama sukurti ir įrengti inovatyvią mobiliąją audiovizualinio turinio gamybos studiją – originalų sprendimą, kurio dėka audiovizualinio turinio kūrimo procesas taps spartesnis, skaitmenizuotas, draugiškesnis aplinkai, atitinkantis žiedinės ekonomikos principus ir efektyvesnis.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: MB „Urbiko filmai” konkurencingų kultūros produktų diegimas
Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-310-01-0256
Projekto pradžia: 2022 m. liepos 26 d.
Projekto pabaiga: 2023 m. kovo 31 d.
Projekto vertė: 58 958,99 Eur, Europos Regioninės plėtros fondo finansuojama suma – 41 271,29 Eur.